BENJAMIN GRAHAM

Zakladatel hodnotového investování. Benjamin Graham (1894-1976) je otcem hodnotových investorů neboli value investors, tedy investorů, kteří si vybírají akcie na základě domněnky, že skutečná hodnota zvolené akcie je podstatně vyšší než hodnota vyplácená na trhu. Mohli bychom to nazvat šetrností, ale u Grahama jde především o konzervativní strategii, která vyplývá z jeho životního příběhu.

Graham pocházel z původně poměrně bohaté rodiny. To se změnilo, když mu bylo devět let. Jeho otec zemřel a matka bohužel neměla stejný nos na podnikání jako její manžel. Investovala jejich kapitál na akciovém trhu, a to těsně před panikou v roce 1907. Díky tomu přišla rodina do dlouhodobých finančních problémů. Tato zkušenost zajistila, že Graham považoval později ve své kariéře zachování kapitálu za to nejdůležitější investiční kritérium.

Po studiích začal Graham, tehdy dvacetiletý, pracovat na Wall Street pro Newburgera, Hendersona a Loeba. Vypracoval se z někoho, kdo na tabuli křídou zapisuje kurzy, na obchodníka. Říká se, že v roce 1925 si vydělával 500.000 dolarů, což byl v té době velký obnos. V roce 1926 začal podnikat na vlastní pěst s partnerem Jeromem Newmanem. Nešťastné načasování, protože v roce 1929 šly obchody špatně a společnost ztratila spoustu peněz. Graham a Newman pracovali pět let bez náhrady, aby tuto ztrátu zcela napravili. To se stalo výrazně rychleji než u trhu jako celku, který na obnovení po pádu potřeboval 25 let. Poté už Graham a Newman, bráno ročně, peníze pro své klienty neztratili nikdy.

Kromě kariéry na Wall Street se Graham stal také akademikem na Kolumbijské univerzitě, kde vyučoval velmi úspěšný kurz investování. Také napsal na toto téma knihu “Inteligentní investor” (“The Intelligent Investor”). Tato kniha byla vydána v roce 1949 a jde o opravdovou klasiku, která je dodnes nejčtenější knihou o investování. Grahamův „Inteligentní investor” odkazuje spíše na charakterový rys než na čistou inteligenci. Nemusíte mít mozek vědce, abyste se stali úspěšným investorem. Co je zapotřebí, je schopnost vypnout pocity, disciplína, dlouhodobá vize a víra v úspěšnou strategii.

Graham byl učitelem Warrena Buffetta, nejslavnějšího hodnotového investora na světě. Vliv Grahama na Buffetta lze jen stěží podceňovat. Oba přistupovali k nákupu akcií nikoliv jako by to byly pouze kusy papíru, jejichž hodnota snad rychle stoupne, ale jako by se jednalo o koupi celé společnosti, včetně všech zisků, dluhů, aktiv i budoucích výnosů.

Oba, Graham i Buffett, věří, že burza, zvláště v krátkodobém horizontu, není efektivní. Kurz akcie se v krátkodobém horizontu může významně lišit od své „hodnoty“, ale z podstatné části jde jen o “šum” neboli relativní nahodilost, které nemusíte věnovat pozornost. Slavné je v tomto ohledu Buffettovo prohlášení, že burza neexistuje.

V dlouhodobém horizontu sleduje cena akcií skutečnou hodnotu vždy. Investování je tak v podstatě relativně jednoduché: je třeba provést důkladný průzkum, aby bylo možno stanovit hodnotu společnosti. Čím vyšší je tato hodnota v porovnání s tržní cenou (což Graham nazývá bezpečnostním rozpětím), tím atraktivnější je pořízení akcií. Co potom musíte udělat, je mít trpělivost, protože tato hodnota se dříve či později do ceny akcií promítne. A samozřejmě musíte neustále kontrolovat, zda se fundamentální hodnota společnosti mezitím nezměnila.

Protože tento přístup poskytuje bezpečnostní rozpětí, vyhýbá se tím podle Grahama riziku (Graham byl také například zastáncem diverzifikace a vyhýbal se technologickým akciím). Pokud už kurz akcie leží hluboko pod skutečnou hodnotou firmy, je zde velmi malé riziko, že bude klesat i nadále. A to i v případě, že dosažený výkon společnosti nesplní naše očekávání.

Jeho poměrně jednoduchá a nepříliš okázalá strategie se ukázala být velmi úspěšnou. To je zřejmé nejen z Grahamových výsledků, ale především z výsledků jeho učedníků. Zde následuje krátký přehled:

Sledované období Ø ročně Ø S&P ročně
Graham-Newman Corporation 21 let 20,0% 12,2%
Walter J. Scholss, WSJ Partnership 28 let 21,3% 8,4%
Tom Knapp & Ed Anderson 16 let 20,0% 7,0%
Warren Buffett (Bershire Hathaway) 13 let 29,5% 7,4%
Bill Ruane, Sequoia Fund 14 let 17,2% 10,0%
Charles Munger’s, Overall Partnership 14 let 19,8% 5,0%
Rick Guerin, Pacific Partners Overall Partnership 19 let 32,9% 7,8%

 

Skutečná hodnota společnosti
Předpokladem této metody samozřejmě je, že investor je schopen stanovit reálnou hodnotu společnosti s rozumnou mírou spolehlivosti. Graham pracoval s následujícími jednoduchými kritérii výběru při určování akcií, do kterých je možné investovat:

Aktuální ukazatele likvidity 2 nebo výše
Dlouhodobý dluh > oběžná aktiva
3-letý průměrný zisk na akcii (WPA) > 1,3 krát 10-letý prům. zisk za akcii
Poměr cena/zisk z prúměrného zisku za poslední 3 roky < 15
Cena/zaknihovaná hodnota * poměr cena/zisk < 22
Kontinuální výplaty dividend za dvě desetiletí

U současného trhu je posledně jmenované kritérium (kontinuální výplaty dividend za dvě desetiletí) téměř neproveditelné, zvláště v kombinaci s ostatními kritérii. Z toho důvodu je toto kritérium u stoupenců této strategie často ponecháno stranou.

Chcete použít tuto strategii a hledáte vhodné kandidáty? Díky internetu naštěstí nemusíte být celé dny ponořeni do ročních zpráv a účetních uzávěrek. Díky filtru akcií máte možnost zadat kritéria a získat tak požadovaný výběr akcií. Financial Times je dokonce ještě o krok dále, Grahamova kritéria jsou zde předvybrána a pouhým stisknutím tlačítka získáte okamžitě výsledek vytažený z databáze 38.000 cenných papírů. Zde je odkaz: http://markets.ft.com/screener/predefinedScreens.asp. Prostřednictvím webu www.finviz.com si dále můžete velmi dobře sestavit vlastní filtr amerických akcií. Pro české akcie ještě neexistuje podobný filtr, takže vás domácí úkol nemine.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *