Investujeme do fondů – investiční cíle (díl 4.)

Pojďme se dnes podívat na náš investiční cíl. Minule jsme si vybrali 3 akciové fondy a plánujeme do nich během příštích 3 let neinvestovat celkem 4.560 EUR.

Investice Podíl v %
EUROPEAN POTENTIAL (EUSME)

1 140

25,0%

EASTERN EUROPEAN EQUITY (EUEAST)

1 140

25,0%

EMERGING MARKETS (EMERG)

2 280

50,0%

Celkem

4 560

100,0%

 

Co budeme od našeho portfolia očekávat?

Investovat začneme od 31.8.2007 (prvotní vklad bude 3-násobek stálé měsíční platby) a dále budeme spořit měsíčně částku 30/30/60 EUR a skončíme v červenci 2010.

Výše investice 2007 2008 2009 2010
EUROPEAN SMALL COMPANIES 210 360 360 210
EASTERN EUROPEAN EQUITY 210 360 360 210
EMERGING MARKETS 420 720 720 420
TOTAL 840 1 440 1 440 840
Výše investice kumulovaně 2007 2008 2009 2010
EUROPEAN SMALL COMPANIES 210 570 930 1 140
EASTERN EUROPEAN EQUITY 210 570 930 1 140
EMERGING MARKETS 420 1 140 1 860 2 280
TOTAL 840 2 280 3 720 4 560

Postupné investování je asi nejrozumnější varianta. Za prvé nám to umožňuje investovat, i když nemáme celou částku investice hned k dispozici. Za druhé eliminuje to riziko, které vzniká při každé jednorázové investici a to, že nakoupíme v okamžiku nějakého vrcholu. Postupné investování (budování pozice) zvyšuje šanci, že když jednou nakoupíme na vrcholu, v jiném čase se nám podaří nakoupit za nižší cenu.

Jsme připraveni, a můžeme začít posílat peníze. Nicméně bychom si ještě měli říci, jaké je naše investiční očekávání. Všechny tři vybrané fondy si vedou velmi dobře. Dokonce dosahovali v posledních letech i dvouciferných růstů. To samozřejmě velmi láká k jejich nákupu, ale zároveň zasévá nejistotu, když byl tak dlouhý růst, tak může přijít korekce.

Samozřejmě se nebudeme zlobit, pokud budeme dosahovat dvojciferného výsledku, ale buďme realisté. Při analýze např. amerického trhu se dá vysledovat následující. Pokud vybereme náhodné dvacetiletky a sledujeme, jakého dosáhl zhodnocení akciový index, tak se zdá, že skoro v 96% je zhodnocení p.a. větší než 5%. Jen asi ve 4% období je zhodnocení horší než 5%.

Zkalkulujme si tedy potenciální vývoj našeho portfolia pro dvě varianty. Pro variantu, kdy zhodnocení dosahuje 5% p.a. a druhou variantu, kdy dosahuje 8% p.a.

Podívejme se na výsledek. Při variantě zhodnocení 5% p.a. dosáhneme po 30 letech na částku necelých 19.000 EUR (cca 470.000 Kč). Při variantě zhodnocení 8% p.a. dosáhne kapitál po 30 letech na úroveň cca 42.000 EUR (přes jeden milión Kč).

Nebudeme sem kopírovat zhodnocení pro 30 let dopředu, ale v následující tabulce naleznete alespoň prvních 8 let.

 Varianta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5% 858 2 376 3 971 5 031 5 282 5 546 5 824 6 115 6 421
8% 868 2 435 4 127 5 331 5 758 6 218 6 716 7 253 7 833

Uvidíme, co ukáže čas. My zahájíme investování a vrátíme se sem zhruba na konci roku 2007, abychom viděli, jak se situace vyvíjí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *