Investujeme do fondů – prvních 10 let za námi (díl 17.)

Pojďme se podívat na výsledky naší investice, která „oslavila“ deset let. Investici jsme započali v roce 2007 a vydefinovali jsme cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout.

Podívejme se na výpis z účtu k 31.12.2017:

Investice se i nadále vyvíjí v souladu s naším očekáváním, ale podívejme se na výsledky detailněji. Naše investice se pohybuje okolo spodní hrany námi definovaného koridoru, který je reprezentovaný variantou zhodnocení 5% a 8%. Investice tedy sleduje statistické očekávání, které můžeme vysledovat při studiu vývoje akciových indexů. O jaké očekávání se jedná? Zkuste si vzít data z americké burzy (index Dow Jones, NASDAQ nebo S&P 500) a nasimulovat si 30-ti leté investice následujícím způsobem. Vezmeme hodnotu indexu např. v roce 1900 a porovnáme s hodnotou indexu v roce 1930, pak vezmeme hodnotu indexu z roku 1901 a porovnáme s rokem 1931 atd. Můžeme tak klouzavým systémem porovnat řadu 30-ti letých období (potenciálních) investic. A co zjistíme? Zjistíme, že prakticky vždy po 30-ti letech je investice v plusu. Zjistíme také, že ve více jak 90% těchto 30-ti letých období je průměrné roční zhodnocení vyšší než 5% p.a. Na této myšlence jsme postavili i naší investici.      

V grafu vidíte červenou plochu, která demonstruje situace, kdy má naše investice zhodnocení menší než 5% p.a. Zelená plocha představuje zhodnocení v rozmezí 5-8% p.a. V prvních letech investice často kolísá avšak v dlouhodobém horizontu má tendenci se stabilizovat a držet se v tomto koridoru.

Nicméně i tento koncept má své slabé stránky a my si je postupně ukážeme. První věc, kterou bychom si měli říci je riziko vyplývajících z oněch měně než 10% ze sledovaných 30-ti letých období, kdy bylo zhodnocení nižší než 5% p.a. Tyto situace nastávali v případech, kdy jsem investici započali rok před historickým burzovním propadem. Investice mohla hned 2. rok ztratit i 60% své hodnoty. Ano, pak postupně dalších 28 let rostla a dostala se do zisku, ale průměrné zhodnocení bylo výrazně pod 5% p.a. Naopak investice pořízené v roce, kdy ke krachu došlo měli často po 30-ti letech zhodnocení i kolem 8% p.a.

Co s tím? Jak poznám, zda neinvestuji ve špatném roce? Opět nám pomůže selský rozum a základy statistiky. Sečteme výnosy z 2 nebo 3 po sobě jdoucích 30-tiletek a zjistíme, že průměr se výrazně vyhladí a zprůměruje. Pokud je jedna 30-tiletka hodně špatná, tak ta o rok posunutá (která následuje) je naopak velmi úspěšná. Pokud je spojíme a zprůměrujeme, tak riziko, že začneme ve špatném roce významně eliminujeme.

Udělali jsme tedy to, že jsme rozdělili naší plánovanou investici na tři díly a investovali 3 roky po sobě. Jen čas ukazuje, jak moudré rozhodnutí to bylo. S investicí jsme započali v roce 2007, kdy na akciových trzích panovala nekončící eufórie. A rok 2008 znamenal obrovský propad akciových burz.

Podívejte se na následující graf:

Na grafu vidíte dvě křivky. Ta modrá reprezentuje naší investici, kterou rok za rokem sledujeme. Ano, v roce 2008 zaznamenala dramatický propad a ztratila celkem -54%. Avšak díky levným nákupům z roku 2008 a 2009 se velmi rychle uzdravovala a ke konci roku 2017 dosáhla na zhodnocení 60% (tedy průměrné zhodnocení cca 6,6% p.a.). Oproti tomu červená křivka simuluje výnos investice, která by byla pořízena jednorázovým nákupem v roce 2007. I zde je vidět, že investice se nakonec vzpamatovala a za 30 let určitě skončí v zisku, ale výkonnost je razantně horší. V prvotní fázi by se jednorázová investice dostala do ztráty až -60% a ke konci roku 2017 by dosáhla zhodnocení pouze kolem 12%.

Druhou slabou stránkou naší investice je skutečnost, že jde sice o investici do akcií, ale do zcela odlišných teritorií, než byl zkoumaný vzorek. Zkoumaný vzorek se zaměřil na americký trh a zkoumal de facto americké akcie. Naše investice směřovala do evropského trhu a dále do tzv. emerging markets (rozvíjejících se trhů: Čína, Brazílie, Rusko). Zkoumali jsme americký trh, protože má nejdelší historii a nejvíce dat. To, že jsme neinvestovali do amerických akcií mělo dva motivy:

1. Snaha eliminovat měnové riziko – v době, kdy jsme se rozhodovali, stanovili jsme se investiční horizont 30 let. V té době nezmítali Evropu řecké a podobné krize a politická nevůle k přijetí EUR nebyla nikterak zásadní. Rozhodnutí provést investici v EUR bylo tedy správné, neboť existovala vysoká pravděpodobnost, že až budeme po 30-ti letech investici ukončovat, budeme už EUR dávno mít. Investice do amerických akcii by představovala významné měnové riziko. Podílové fondy nám sice umožňují nakupovat podílové listy (PL) fondu, který investuje do amerických akcií, v měně EUR, ale to neznamená, že se zbavíme rizika změny kurzu EUR/USD. Případný nepříznivý vývoj kurzu se přepočte do ceny PL a hodnota PL v EUR prostě klesne. Námi zvolené portfolio alokovalo 25% investice do evropských akcií dále 25% do akcií ve střední a východní Evropě (v očekávání, že v tomto regionu postupně všichni EUR přijmou, čas ukázal, že se tak zatím nestalo, nicméně kurzy lokálních měn těchto států s EUR významně korelují). Zbylých 50% šlo do rozvíjejících se trhů: Čína, Rusko, Latinská Amerika avšak s důrazem na Čínu. U prvních 50% by mělo být měnové riziko nevýznamné, ale u druhé poloviny investice jednoznačně existuje. Nicméně věříme, že nebude mít zásadní dopad. Čínská ekonomika je úspěšná a kurz juanu drží uměle nízko. Jakmile by došlo k jeho posílení, promítne se to pozitivně i do naší investice.

2. Snaha vybudovat agresivní portfolio s potenciálně vyšším výnosem – ano v době, kdy jsme se rozhodovali, vsadili jsme 75% na agresivní mladé ekonomiky a jen 25% na konzervativní akcie ve stabilní západní Evropě. I těchto 25% jsme však alokovali do malých a středních podniků, které jsou více rizikové a tedy by měli přinášet vyšší zhodnocení. To je důvod i našeho výnosového očekávání. Chceme minimálně 5% jako u konzervativní investice do amerických akcií, ale zároveň bychom rádi za vyšší podstoupené riziko získali vyšší výnos. Optimálně na úrovni 8% p.a. Toto očekávání zatím příliš naplňováno není. Investice se ukazuje jako poměrně hodně agresivní. Podíl investice do rozvíjejících se trhů byl 75% a čas ukazuje, že při propadech trhů jsou tyto vícerizikové akcie náchylné k velkým výprodejům.

Podívejme se na následující grafy, které ukazují hodnotu jednotlivých fondů v portfoliu a vývoj hodnoty v čase:

 Tahounem portfolia jsou proti očekávání konzervativnější akcie podniků ze západní Evropy (aktuálně dosahuje zhodnocení cca 12% p.a. Oba fondy rozvíjejících trhů značně pokulhávají v tvorbě hodnoty.

Nicméně čas ukáže a třeba bude příštích deset let vypadat úplně jinak. V každé věci je správné hledat poučení. A tady jich je hned několik:

Rozložení investice v čase je správné – investovat vše v jeden okamžik může být velmi rizikové.

Diverzifikace se vyplácí tzn. rozdělit investici mezi více různých titulů/fondů eliminuje riziko, že vybereme špatně.

Věříme, že naše živá/reálná investice, kterou s námi můžete reálně sledovat, je pro vás inspirací a zdrojem ponaučení pro vaše vlastní investice.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *