Investujeme do fondů – volatilita investice (díl 16.)

Tento náš seriál se věnoval primárně sledování jedné reálné investice v čase. Není přece nic lepšího, než nahradit suché učebnicové informace reálnou ukázkou, kde si na vlastní kůži vyzkoušíme všechna úskalí, která nám může investice přinést.

Vaše reakce a e-maily, které nám posíláte nás přesvědčili o tom, že bychom měli koncept tohoto miniseriálu trochu změnit. Investice řadu z vás zaujala a ptáte se na spoustu věcí, jako například: Proč jste investovali jen do akciových fondů? Proč máte zrovna 3 fondy? Proč jste celé portfolio neprodali v roce 2015, když jste vydělali 50%? apod.

Otázek je spousta a my jsme se rozhodli, že tento dosud ryze praktický miniseriál „o životě jedné malé investice“ rozšíříme a pokusíme se ho doplnit o vzdělávací část. I nadále budeme sledovat naší investici, ale náš seriál budeme doplňovat o naše názory na další aspekty týkající se investic do rozličných fondů.

Abychom však nezačali úplně zhurta pustou teorií, koukneme se dnes na jednu praktickou situaci a zodpovíme tím některé Vaše otázky. Řada z vás je poměrně nervózní z toho, že naše ryze akciová investice je tak příšerně volatelní. Vše ukazuje následující graf:

Ano, jako zuby na pile. Ale rozhodující je trend! Proložili jsme křivku lineární spojnicí trendu (červená čára). Ta má jednoznačně rostoucí tendenci. Akciové dlouhodobé investice nerostou konstantně a nejsou bez výkyvů!

Podívejme se na náš graf znovu  a vyznačme si tam několik zajímavých míst:

Předně jsme doplnily graf o dvě zelené hranice. Jsou vzdálené od naší spojnice trendu přesně +30% a -30%. Všimněte si, že ačkoliv hodnota investice prudce vystřelí či se prudce propadne, vždy má tendenci se udržet v tomto koridoru. Pokud investujete do akciového fundu nemůžete ho sledovat na denní bázi a stresovat se, pokud jde kurz podílového fondu dolů. My jsme zahájili investici v srpnu 2007 a za rok jsme realizovali ztrátu na úrovni -55%. Ale to je zcela normální a proto jsme nepanikařili a investici neukončovali. A čas nám dal za pravdu. Všimněte si bodu B a D. Hodnota akciové investice se blížila horní hodnotě našeho koridoru +30%. V obou případech pak následoval pokles, který znamenal propad i více než -40% hodnoty investice (body C a E).

A jaký z toho učinit závěr?

U investic, kde je podkladovým aktivem akcie budou podobné výkyvy běžnou součástí každé takové investice. Nesmíme si jimi nechat znervóznit a negativně ovlivnit. Naopak pokusme se využít ve svůj prospěch. JAK? 

1. Pokud bychom například plánovali investici ukončit a nebyli bychom ve finanční tísni, tak bychom neprodávali v roce, kdy je cena pod červenou spojnicí trendu, ale počkali bychom až se dostane nad ní. Příklad: kdybychom chtěli vystoupit dnes, tak je určitě vhodná doba.

2. Pokud bychom chtěli např. zainvestovat další volné prostředky, které máme k dispozici, počkali bychom do doby, kdy klesne hodnota cca -15% pod červenou spojnici trendu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *