JAMES O’SHAUGHNESSY

O’Shaughnessy je od dubna 2008 správcem nezávislého fondu O’Shaughnessy Asset Management (OSAM). Kromě toho spravuje několik kanadských podílových fondů, které se specializují na americké akcie.

Jaké jsou výkony jeho fondů?

 • RBC US Growth Fund převýšil čtyřikrát během desetiletého období příslušný index (Russell 2000).
 • RBC US Value fond vytvořil během období deseti let průměrný výnos 4,5 %, zatímco srovnávací S&P 500 vynesl za stejné období v průměru 0,2 % ročně.

Hlavní závěry uvedl O’Shaughnessy ve své knize “What Works on Wall Street” (“Co funguje na Wall Street”) z roku 1996. Experimentální metoda popsaná v této knize vychází ze zpětného testování některých strategických portfolií. Nejprve jsou na základě různých výběrových kritérií vybrána portfolia, načež je na základě historických cenových údajů analyzováno, jak by tato různá portfólia skórovala.

O’Shaughnessy se proslavil svým přístupem Cornerstone. Jde o přístup, který se skládá ze tří strategií, a to Cornerstone Value strategie, Cornerstone Growth strategie a kombinace obou: United Cornerstone strategie. V období 1954 až 1996 skórovaly tyto tři strategie v průměru lépe než srovnávací S&P 500.

Extrémem je zde United Cornerstone, který vytváří průměrný roční výnos 17,1 % oproti průměrnému výnosu 11,5 % indexu S&P 500. Tento rozdíl 6 % se jeví jako poměrně malý. Za období 42 let je však obrovský. Jako příklad si vezměte počáteční investici ve výši 10.000 amerických dolarů. Při investici do indexu S&P by vám to vyneslo částku 1 milión dolarů. Nicméně pokud byste ve stejném časovém období využili O’Shaughnessyho portfolio, získali byste výnos 7,6 miliónu dolarů. Tedy víc o 6,6 miliónu dolarů!

V roce 1954 O’Shaughnessy ještě neinvestoval. Pouze testoval své strategie, a to tak, že jako první využil počítačovou databázi Compustat s více než čtyřmi desítkami let dat z amerického trhu. Šlo o investiční strategii, kterou si jako první patentoval (patent č. 5978778; Automated Strategies for Investment Management November 1999).

Stejně jako ostatní guru si O’Shaughnessy z trhu hlavu nedělá. Lidi vidí jako kolekci rozporností. Co je důležité, je klinická a disciplinovaná realizace investiční strategie. Pocity jsou vyřazeny. Přesto není trh zcela irelevantní (jinak by žádný trh neexistoval, jak tvrdí Buffett).

Co však O’Shaughnessy z trhu využívá, je tzv. relative strength index (RSI, index relativní síly), indikátor momentu, který ukazuje rychlost a velikost pohybů cen. Podle O’Shaughnessyho vítězové většinou nepřestávají skórovat a poražení i nadále ztracejí. Vysokou hodnotu RSI tedy vidí spíše jako příznivou než jako znamení přehřátí. RSI by však samozřejmě nikdy nepoužil izolovaně.

O’Shaughnessy také vyvrací moudrost, že výnos se vždy rovná riziku. Prostřednictvím svého výzkumu přichází totiž k závěru, že dobře skórující strategie jsou méně riskantní než ty, které skórují špatně.

James O’Shaughnessy je považován za jednoho ze zakladatelů kvantitativního přístupu. Jeho zájem o kvantitativní výzkum byl probuzen během jeho dvou studií. Nejprve studoval mezinárodní ekonomii a obchodní diplomacii na Georgetown University. Poté k tomu přidal ještě další studium v oboru ekonomie na University of Minnesota. Jeho kvantitativní přístup je založen na portfoliích, která využívají různé strategie. Poté jsou tato portfolia testována na různá kritéria. Výsledná portfolia, která vyjdou nejlépe, se potom ze sítě vyloví a hra může začít.

Abychom získali vhled do investiční filozofie O’Shaughnessyho, následují zde některá často používaná kritéria:

 • Pozice jsou drženy dlouhodobě. Podle O’Shaughnessyho (a rozhodně nejen podle něj) platí jev, že čím více nakupujete a prodáváte, tím horší je vaše investiční výkonnost. Proto obměňuje svá portfolia jen jednou za rok. Navíc si své akcie, na rozdíl od Buffetta, nedrží donekonečna.
 • Růstové portfolio (Cornerstone Growth). Zde jde především o portfolio sestávající z menších společností (i když existuje spousta větších společností, které také vyhovují). Měřítky pro srovnávání jsou kontinuální růst EPS (earnings per share) a RSI (relative strength index). Je zde použito také kritérium hodnoty, tedy poměr kurz/tržby; podle O’Shaughnessyho to nejlepší kritérium pro stanovení současné a budoucí hodnoty akcie. To platí, zejména pokud provedeme kombinaci vysoké hodnoty RSI a nízkého poměru kurz/tržby.
 • Hodnotové portfolio (Cornerstone Value). Portfolio skládající se z na trhu „vedoucích“ akcií skóruje výrazně lépe než průměr trhu. Kurzy na trhu „vedoucích“ akcií jsou totiž mnohem méně volatilní. Peněžní tok, obrat, dividendový výnos a počet akcií v oběhu jsou zde důležitá kritéria výběru.

Níže vidíte poměrně jednoduchou O’Shaughnessyho metodiku pro různé strategie:

Cornerstone Growth

 • Tržní kapitalizace nejméně 150 miliónů amerických dolarů.
 • Zisk na akcii (EPS) musí v období 5 let každý rok narůstat.
 • Poměr kurz/tržby by měl být nižší než 1,5.
 • Relative Strength Indicator (RSI): z akcií, které splňují první tři kritéria, se zvolí 50 akcií s nejvyšším RSI.

Asi se ptáte, jak tato jednoduchá strategie v průběhu posledních 10 let fungovala. My také. Na internetových stránkách American Association of American Investors (Americké sdružení amerických investorů) aaii.com jsme zjistili, že Cornerstone Growth dosáhl výnosu 16,4 %, zatímco S&P 500 nedošel dále než 4 %. Prvotřídní. Uplynulých pět let bylo s průměrným pozitivním ziskem 1,8 % méně čiperných. To je však stále ještě velmi dobré ve srovnání s indexem S&P 500, který ve stejném období klesl na mínus 0,6 % ročně.

Cornerstone Value

 • Tržní kapitalizace nejméně 1 miliarda amerických dolarů.
 • Peněžní tok na akcii musí být vyšší než je průměr na trhu.
 • Počet akcií v oběhu musí překročit tržní průměr.
 • Obrat za posledních 12 měsíců musí představovat nejméně jeden a půl násobek tržního průměru.
 • Akcie, které splňují všechna čtyři výše uvedená kritéria, seřadíme podle výnosu dividend. Následně vybereme 50 akcií s nejvyššími dividendovými výnosy.

A jak Cornerstone Value skóroval? Mnohem méně než jeho bratr Growth. Value musel být v posledních 10 letech spokojený s průměrným výkonem ve výši 5,2 %. V uplynulých 5 letech se na tabulích vyskytla dokonce i mínusová hodnota -5,1 % ročně. Možná v příštích desetiletích naopak Value nad Growth vyhraje.

United Cornerstone

Kombinace akciového portfolia založená na Growth a Value Cornerstone strategiích. Myšlenka, která stojí za spojením těchto dvou strategií je, že výkonnost těchto dvou není v přímém vztahu k sobě navzájem. Pokud Value strategie dobře skóruje, může Growth skórovat méně a naopak. Platnost této myšlenky jsme mohli vidět výše. Webová stránka aaii.com však bohužel neposkytuje žádné výsledky pro tuto verzi Cornerstone. Našli jsme ale ještě výkon od roku 2003 až do roku 2009. Zde skórovalo United Cornerstone portfolio s 50 akciemi celkovým ziskem 109%, zatímco index S&P 500 skóroval výnosem 21%.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *