JOEL GREENBLATT

Neexistuje žádný jednodušší způsob investování než metoda, kterou využívá Joel Greenblatt, zakladatel slavného hedge fondu Gotham. Tato metoda pochází z jeho bestselleru z roku 2005: “The Little Book That Beats The Market“ („Malá kniha, která poráží trh“), kterou napsal původně pro svých 5 dětí.

V této knize vysvětluje Greenblatt investiční strategii, která se soustředí pouze na dvě proměnné:

• Rentabilita kapitalu

• Rentabilita zisku

Jednodušší to už být nemůže. Filozofie za touto „magickou formulí”, jak ji sám Greenblatt nazval, je stejně jednoduchá. Cílem je získat dobré akcie za výhodné ceny. Prvním kritériem je rentabilita kapitálu, která filtruje dobré společnosti od všech existujících podniků. Druhé kritérium ukazuje, jak jsou tyto společnosti levné. Teď se vám možná honí hlavou: „Opravdu jednoduché, ale funguje to?“

A jak! Greenblatt sám tuto strategii zpětně otestoval s historickými cenovými údaji (tzv. backtesting). Z tohoto zpětného testování vyšel pro období mezi 1988 a 2004 výnos 30,8 % za rok, dvaapůlkrát výnos indexu S&P (12,4 %) za stejné období. Možná dáváte přednost skutečným výsledkům před zpětným testováním. Pak se můžeme podívat na výsledky hedge fondu Gotham. Ten vytvořil v období mezi 1985 a 2005 v každém ohledu ohromující výsledek 40 % za rok.

Greenblatt je mimochodem mnohem více než jen skvělý investor. Je absolventem prestižní Wharton School of Business, mimořádným profesorem na Kolumbijské univerzitě, spoluzakladatelem klubu Value Investors Club a reformátorem základního vzdělávání v New Yorku.

Greenblattův názor je, že většina odborníků ani akademiků vám trh porazit nepomůže, a má naprostou pravdu. To, co tedy zůstává, je porazit trh sami a jemu se to slušně podařilo.

Proč jeho magická formule funguje?

Podle Greenblatta je toto ta nejtěžší část. Rentabilita kapitálu ukazuje, co podnikatel dělá se svými aktivy, zda společnost něco zvláštního vlastní nebo ovládá (v ekonomických termínech to znamená zda společnost vlastní speciální zdroje nebo možnosti). Myslete zde na položky jako jsou výhodná lokalita, silná značka, schopnost produkovat s nižšími náklady než konkurence či uvádět na trh více inovativních produktů.

Greenblatt tato dvě měřítka používá mimochodem mírně pozměněným způsobem. Normálně se rentabilita kapitálu vypočte jako podíl čistého zisku vůči celkovým aktivům, ale Greenblatt používá zisk před úroky a zdaněním (tzv. EBIT, earnings before interest and tax). To aby nedošlo k zakalení obrazu dluhy a daněmi.

Stejně tak EBIT nedělí celkovými aktivy, ale hmotným investovaným kapitálem. Ten je roven součtu čistého pracovního kapitálu s čistými stálými aktivy. Myšlenka, která za tím stojí, je, že Greenblatta zajímá, kolik kapitálu je potřeba ke každodennímu provozování podnikání. Z toho důvodu musí být z obrazu pár proměnných odstraněno.

Greenblatt používá například čistý pracovní kapitál, protože je nutný k financování pohledávek za odběrateli a zásob. Nadbytek hotovosti není nutný a závazky dodavatelům jsou ve skutečnosti bezúročné půjčky.

Výnos z akcie ukazuje, kolik společnost relativně vydělá na tržní kapitalizaci a je inverzí poměru kurz/zisk (P/E). Klasicky se počítá tak, že čistý zisk za posledních 12 měsíců vydělíme kurzem akcie a množstvím akcií v oběhu.

Také zde Greenblatt znovu uplatňuje několik změn. Používá EBIT namísto čistého zisku a hodnotu podniku představuje tržní kapitalizace plus dluh společnosti. Chce totiž vědět, jaký by byl výnos, pokud by byla společnost převzata, a pak je třeba do obrazu zahrnout i dluh.

Jak potom Greenblatt tato kritéria používá? To je také jednoduché. Uspořádá největších 3.500 společností podle každého z těchto kritérií. Společnosti s nejnižším kompozitním hodnocením jsou nejlepším výsledkem.

Příklad: Pokud je společnost jako třicátá na žebříčku rentability kapitálu a osmdesátá na žebříčku výnosu z akcie, pak je kompozitním hodnocením číslo 30 + 80 = 110.

Tento přístup je tak jednoduchý a tak úspěšný, že se možná už nemůžete dočkat, až se do toho sami vyzkoušíte.

Jak postupovat?

  1. Vyberte akcie s rentabilitou aktiv vyšší než 25 %.
  2. Z vybraných akcií v podkroku č. 1 vyhledejte společnost s nejnižším poměrem kurz/zisk (tj. nejvyšší poměr zisk/kurz) a vyhněte se nižšímu poměru kurz/zisk než 5, protože to pravděpodobně odráží neobvyklý zisk v uplynulém roce. Také společnosti, které teprve nedávno oznámily své zisky, by měly být ponechány stranou, abychom minimalizovali riziko nesprávných údajů.

Greenblatt se vyhýbá odvětví, jako jsou finanční akcie, veřejně prospěšné podniky.

A na závěr ještě jedna zásadní rada pana Greenblatta:

Nevěř nikomu přes třicet let a nevěř ani třicetiletým, nebo těm pod třicet.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *