KENNETH L. FISHER

Kenneth (1950) je synem Phillipa A. Fishera. Ten je podle mnohých prvním odborníkem, který se zaměřil speciálně na růstové akcie. Kenneth opustil na základě velkého rodinného tlaku své přání začít kariéru v lesnictví a šel pracovat pro svého otce.

Proč začal Kenneth Fisher v roce 1973 podnikat sám, uprostřed lesů ve Woodside v Californii? Lokalita nesouvisí jen s jeho osobní preferencí (je jedním z předních světových odborníků dvacátého století na těžbu dřeva), ale také s izolací. Fisher nevěří v “group think” („skupinové myšlení“) a chce své zaměstnance odizolovat od zbytku finančního světa. Stejně jako jeho otec se Kenneth stal velmi úspěšným investorem. V současné době vede fond Fisher Asset Management, který spravuje působivé množství přibližně 36 miliard amerických dolarů. Na jeho vlastním spořícím účtu v bance je v současné době krásná částka 1,8 miliardy amerických dolarů.

Kromě jeho investorských sloupků pro časopis Forbes je jeho nejslavnějším příspěvkem využití poměru kurz/tržby (P/S) pro výběr akcií v knize “Super Stocks” („Super akcie“) z roku 1984. Podle Fishera podléhá poměr P/E příliš mnoha náhodám, jako jsou velká investice, změna účetní metody či velké výdaje na výzkum a vývoj. Poměr P/S (celková tržní kapitalizace vydělená obratem společnosti za uplynulých 12 měsíců) je mnohem stabilnějším měřítkem.

Společnost s nízkým poměrem kurz/tržby může i s mírným vylepšením ziskové marže udělat velký skok v zisku. Nejraději kupoval Fisher akcie s poměrem kurz/tržby pod 0,75 a obecně se vyhýbal akciím s poměrem kurz/tržby 1,5 nebo vyšší, rozhodně však nepřekročil 3. V různých odvětvích však existují rozdíly. Základní průmyslová odvětví (ocelářství, strojírenství, hornictví, automobilový průmysl, chemický průmysl, papírnický průmysl, atd.) příliš nerostou, nemají téměř nikdy obrovské ziskové marže, a jsou proto často neoblíbená, čímž jsou jejich poměry kurz/tržby nižší. Poměr kurz/tržby pod 0,4 je u těchto odvětví pozoruhodně zajímavý.

Fisher uskutečnil také další objevy:

• Větší společnosti mají zpravidla nižší poměr kurz/tržby

• Pozitivní překvapení obvykle pocházejí z akcií s poměrem kurz/tržby pod hodnotou 1

• Negativní překvapení obvykle pocházejí z akcií s nejvyšším poměrem kurz/tržby

Poměr kurz/tržby není samozřejmě jediným kritériem, podle kterého Fisher akcie zvažuje. Měly by zde být přítomny také jiné pevné fundamenty jako jsou ziskové marže, nízké zadlužení, růst zisku a volný peněžní tok. Později se díval i na kvalitativní charakteristiky (např. silné postavení na trhu či vynikající značku) a na posuny v popularitě u různých kategorií akcií. Pro lékařské a technologické akcie používal poměrně nezvyklý poměr kurz/výzkum a vývoj (tržní kapitalizace vydělená výdaji na výzkum a vývoj). Poměr pod hodnotu 5 považoval za lacinou koupi.

Fisherova výběrová kritéria:

Následující kritéria pro výběr akcií jsou založena na prvním vydání jeho slavné knihy „Super Stocks“. Většinu z

nich jsme již probrali:

1. Poměr kurz/tržby u necyklických a technologických akcii. Nejlépe pod 0,75, pak mluvíme o „super akcii“. Dobrá hodnota je také mezi 0,75 a 1,5. Nad 1,5 Fisher nekupuje, ale pokud akcii již vlastníte, můžete si ji ponechat. Hodnota nad 3 znamená prodej.

2. Poměr kurz/tržby u cyklických akcií. Nejlépe pod 0,4, ale může být i mezi 0,4 a 0,8. Nad 0,8 se prodává.

3. Poměr dluh/vlastní kapitál. Dluh by neměl přesáhnout 40 % vlastního kapitálu.

4. Poměr kurz/výzkum a vývoj. Toto kritérium platí pouze pro lékařské a technologické akcie a pro další akcie je méně důležité. Hodnota tržní kapitalizace vydělená výdaji na výzkum a vývoj by měla být přednostně pod 5, i když mezi 5 a 10 jde též o levné akcie. Hodnota mezi 10 a 15 je již mnohem méně příznivá a při hodnotě nad 15 se akcie nekupuje.

Pokud akcie splňuje tato kritéria, pak si zaslouží Fisherův zájem, ale „super akcie“ musí splňovat ostřejší, částečně doplňující kritéria:

• Růst EPS (zisk na akcii), upravený o inflaci, vyšší než 15 % v dlouhodobém horizontu.

• Volný cash flow na akcii. Musí být pozitivní.

• Průměrná tříletá čistá zisková marže musí být větší než 5 %.

Fischerovy výkony

Pro aktuální Fisherovy výkony se můžeme podívat na výkon jeho fondu Fisher Asset Management. Od roku 2001 do roku 2011 zde byl zaznamenán celkový výnos 38,2 %, zatímco S&P 500 představoval nárůst 34,9 %. Tedy celkem malý rozdíl. Je zcela zřejmé, že velikost jeho fondu (36 miliard dolarů spravovaných aktiv) má dopad na jeho výkon. Předpokládejme, že Fisher objeví „super akcii“, která však nemá příliš velkou tržní kapitalizaci. To pak na ní s jeho fondem příliš nevydělá. Možná ho jako soukromého investora můžeme posoudit lépe, když budeme sledovat účinek jeho akciových tipů ve sloupku pro časopis Forbes. V tomto případě skóroval o 24 % větší výnos, než kolik si v roce 2009 přípsal index S&P 500. Prostřednictvím gurufocus.com můžete zjistit, které akcie Fisher nakupuje pro svůj hedge fond. Mimo to také můžete sledovat jeho sloupek v časopisu Forbes a přes filtr akcií (například: finviz.com) můžete sami vyhledávat perly podle Fisherových kritérií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *