MARTIN ZWEIG

Martin Zweig (1942-2013) začal svou kariéru investora ve svých třinácti letech. Tehdy dostal od svého strýce jako dárek šest akcií General Motors. Díky obrovské inteligenci a tvrdé práci se Zweig stal jedním z velikánů na Wall Street. Tvrdá práce však není jediné, co Zweiga vyznačuje. Na rozdíl od investorů ze staré školy jako jsou Graham a Buffett utrácí Zweig miliardy také na zábavu.

Bohatství se mu však nedostalo do rukou samo od sebe. Už od dětství se vrhl do investic na burze a vzal si do hlavy ji porazit a stát se milionářem. Obojí se mu podařilo na výbornou, o tom není třeba diskutovat.  Zweig získal magisterský titul v oboru ekonomie z Wharton Business School, titul MBA z university v Miami a Ph.D. v oblasti financí z Michigan State University. Svou pověst a slávu získal díky zpravodaji “Zweig forecast” („Zweigova předpověď“). Zrod tohoto zpravodaje způsobil Zweigův dopis zaslaný do redakce časopisu Barron´s, ve kterém rozcupoval doporučení prodeje akcií AT&T. Netřeba dodávat, že Zweig dostal za pravdu, když doporučoval AT&T nakoupit. Makléřská společnost, která prodej doporučila, o několik měsíců později zkrachovala. Zweigův tehdejší šéf ho pobídl začít psát zpravodaj. Když jeho zaměstnavatel o několik měsíců později kvůli podvodu zkrachoval, zkontaktoval Zweig své čtenáře, zda by byli ochotni za jeho zpravodaj platit. Zpravodaj Zweig forecast začal s asi 40 čtenáři, ale díky skvělým výsledkům se brzy stal velkým úspěchem. Podle Hulbert Financial Digest šlo o nejúspěšnější zpravodaj ve Spojených státech po dobu celých patnácti let.

Zweig ovšem rozvinul také další aktivity. Učil na univerzitách, v roce 1986 založil investiční fond Zweig Fund, téhož roku napsal knihu o investicích “Winning on Wall Street”, založil druhý fond Zweig Total Return Fund a v roce 1998 prodal své fondy firmě Phoenix Investment Partners, ačkoli zde zůstal aktivní jako stratég. Také založil své vlastní poradenství Zweig Consulting a v roce 1984 založil hedge fond Zweig Dimenna Partners, se kterým byl aktivní na trhu až do konce svého života. Stručně řečeno, pro Zweiga platí pořekadlo “work hard, play hard” neboli „pracuj naplno, užívej si naplno“.

Zweigova investiční filozofie

Jeho přísný kvantitativní výběr akcií je založen hlavně na kritériích týkajících se vývoje zisku. Jako investor se nejvíce zajímá o růstové akcie, a proto se neohlíží na akcie s poměrem cena/zisk (P/E) pod 5. S nimi musí být podle Zweiga něco v nepořádku. Je celkem tolerantní k vysokým poměrům P/E, ale nesmí přesáhnout trojnásobek tržního průměru.

Růst zisku by měl být stabilní a měl by být založen zejména na rostoucím prodeji (85 %). Snižování nákladů jako zdroj zisku není totiž podle Zweiga neomezené. Rád také vidí zrychlení v růstu zisku a tržeb. Stejně jako většina investorů ani on nemá příliš rád dluhy, ale chápe, že míra zadlužení se liší podle odvětví. Proto také hledá akcie, kde je poměr dluh/vlastní kapitál nižší než je průměr v daném odvětví. Všímá si též, co dělají zasvěcenci. Ti vědí o společnosti a jejích vyhlídkách opravdu téměř vždy nejvíce. Pokud zasvěcenci prodávají, je to nepříznivé znamení.

Zweig a načasování trhu

Zweig se také zabýval stanovením tržního sentimentu a pro toto stanovení používá celou řadu ekonomických a technických ukazatelů. Byl například prvním, kdo použil put/call poměr jako indikátor sentimentu. Podle Zweigova názoru dává mnoho indikátorů sentimentu varovný signál ještě předtím, než trh klesne, proto považuje za vhodné tyto ukazatele sledovat.

Několik indikátorů, které Zweig ostře sleduje:

1. Diskontní míra a povinné minimální rezervy. Stručně řečeno, měnová politika Fedu. Slavné je jeho tvrzení “Don’t fight the Fed” neboli „Nebojujte s Fedem“. Zpřísnění měnové politiky je pro trh negativní.

2. Bankovní úroková sazba tzv. Prime rate je sazba, které banky účtují svým nejbonitnějším zákazníkům. Zweig zde používá následující strategii: snížení prime rate je signál k nákupu v případě, že je nižší než 8 % (před tím, než byla snížena). U prime rate nad 8 % jsou jako signál k nákupu nutná dvě snížení.

3. Spotřebitelský úvěr. Pokud značně naroste, nacházíme se v posledním rostoucím stádiu hospodářského cyklu a úrokové sazby se budou zvyšovat. To je negativní signál. Naopak snížení spotřebitelského úvěru je příznivé, protože často oznamuje dno hospodářského cyklu.

Tyto ukazatele tvoří Zweigův „peněžní model“. Zweig používá i jiný model založený na indikátorech, které ukazují hybnost trhu. Pokud vznikne konflikt mezi těmito dvěma, vyhrává tržní indikátor nad Fedem. Jeho „Nebojujte s Fedem“ tedy neplatí vždy :-).

Selektivní kritéria dle Zweiga:

1) Poměr cena/zisk (P/E). Ten musí být nejméně 5, aby se zabránilo výběru slabých firem.

2) Růst tržeb ve vztahu k růstu zisku. Růst tržeb by neměl ležet hluboko pod růstem zisku. Snížení nákladů jako zdroj růstu zisku není neomezené.

3) Růst tržeb. Kritériem je, že hodnota posledních dvou čtvrtletí letošního roku by měla být větší než hodnota odpovídajících čtvrtletí roku předchozího.

4) Výnos na akcii (EPS). Musí být pozitivní také v odpovídajícím čtvrtletí minulého roku. Rozdíl mezi těmito dvěma čtvrtletími musí být pozitivní, což znamená, že můžeme mluvit o růstu zisku v aktuálním čtvrtletí v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku.

5) Roční EPS růst. Měl by být za posledních pět let pozitivní.

6) Čtvrtletní EPS růst. Růst zisku každého z posledních čtyř čtvrtletí by měl činit alespoň polovinu dlouhodobého růstu zisku.

7) Dlouhodobý EPS růst. Musí být nejméně 15 %, nejlépe však vyšší než 30 %.

8) Zrychlení EPS. Růst EPS mezi aktuálním čtvrtletím a odpovídajícím čtvrtletím minulého roku musí být větší než průměrný růst EPS v předchozích třech čtvrtletích ve srovnání s odpovídajícím čtvrtletím předchozího roku.

9) Zrychlení EPS. Zároveň musí být růst EPS mezi aktuálním čtvrtletím a odpovídajícím čtvrtletím v předchozím roce větší než historický EPS růst.

10) Poměr dluh/vlastní kapitál. Neměl by být větší než je průměr v daném odvětví.

11) Transakce zasvěcenců. Pokud zasvěcenci v posledních třech měsících třikrát či vícekrát nakoupili vlastní akcie a nikdo je neprodal, je to jednoznačně pozitivní. Naopak pokud znalci třikrát nebo vícekrát prodali a nic nenakoupili, ukazuje nám toto kritériem, že akcii nemáme kupovat.

 

Zweigovy výkony

V období 1976 – 1995 dosáhl výnosu průměrně 25 % za rok. Přepočteno to vyjde na působivý celkový výnos 6.793%. Pozoruhodné je, že tohoto výnosu dosáhl s menší volatilitou než všeobecný trh. Tři dny před Černým pondělím roku 1987 řekl v televizním vysílání, že ho burza znepokojuje. Naštěstí včas proměnil svá slova v činy, což způsobilo, že jeho portfolio v den pádu stouplo o 9 %.

Pro poslední Zweigovy výkony se můžeme obrátit na výkon jeho hedge fondu Zweig Dimenna Partners. V období mezi 2006 a 2010 zaznamenal tento hedge fond výnos 90%. Toto skóre bylo dosaženo především v letech 2006 a 2007. V roce 2008 zaznamenal tento hedge fond ztrátu 6 %, což však byl mnohem lepší výkon než všeobecný trh.

Následujícího roku však Zweig prospěch z obrovského oživení nezískal a zaznamenal ztrátu 3,5 %. V roce 2010 bylo dosaženo ztráty 3 %. V posledních dvou letech nedošlo k žádnému zlepšení ve výsledku a jeho fondy zaznamenaly negativní výnos -5 % a -3 %.

Tento výkon je v prvé řadě důsledkem struktury fondu. Zweig Dimenna Partners vlastní totiž jak dlouhé tak krátké pozice v různých akciích. To snižuje tvrdé pády při medvědím trhu, zároveň to však může poškodit výkon při stoupajícím trhu.

V každém případě to vypadá, že Zweigův znalecký cit ke konci jeho života ochaboval. Faktem zůstává, že je právem nazýván vynikajícím investorem a pokud budete sledovat jeho kritéria, tak v dlouhodobém horizontu burzu pravděpodobně s širokým rozpětím porazit zvládnete.

Zajímá vás, jaké akcie má Zweigův fond v současné době ve svém portfoliu? Tuto informaci můžete najít na mnoha webových stránkách. Podívejte se například na insidermonkey.com nebo fundville.com.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *