Učíme se investovat – výnos & riziko (díl 1.)

Startujeme dnes seriál o investování. Investování jí komplexní rozhodovací proces a váš úspěch je závislý na zvládnutí řady dovedností a pochopení důležitých zákonitostí. V tomto krátkém seriálu se vám pokusíme ukázat, co je to investování, jak bychom měli investici vybírat, jak jí řídit a kdy jí ukončit.

Čím začít? Prakticky každého jako první u každé investice zajímá výnos. Výnos má však vždy i svou stinnou stránku a tou je riziko. Každá investice sebou nese nějaké riziko, a ačkoliv nás často bombardují a lákají marketingové výzvy na tzv. bezrizikové investice, věřte, že žádná bezriziková investice neexistuje. Existují pouze investice s menším či větším rizikem. Bez rizika to nepůjde nikdy. Obecně platí, že čím vyšší potenciální výnos investice má, tím větší je i potenciální riziko takové investice.

A proto, než se budeme bavit o výnosech a dalších příjemných věcech, které nám investice mohou přinést, podívejme se nejprve na jejich rizika. Jaká rizika mohou být s investicemi spojená?

Tržní riziko

Řadu investici do nemovitostí, cenných kovů, komodit, cenných papírů atd. postihuje tzv. tržní riziko. Tržní ceny těchto instrumentů mohou stoupat nebo klesat v reakci na změny ekonomických podmínek, úrokových měr, hospodářských výsledků a způsobu, jak trh daný instrument vnímá.

Měnové riziko

V případě investic do instrumentů denominovaných v cizí měně je třeba zvážit a do hodnocení investice zahrnout možné výkyvy měnových kurzů cizích měn vůči české koruně tzn. měnové riziko. Nepříznivý vývoj měnových kurzů může způsobit ztrátovost investice i přesto, že hodnota naší investice v cizí měně roste. Příklad: koupím akcii za 20 EUR v době, kdy je kurz EUR/CZK 27,000. Během 6 měsíců vzroste cena akcie na 21 EUR. Moje investice je úspěšná, neboť hodnota investice v EUR vzrostla o +5%. Ale je tomu skutečně tak? Během těchto 6 měsíců totiž klesl kurz EUR/CZK na 25,500. Na nákup akcie za 20 EUR jsem potřeboval 20 * 27,000 = 540 CZK. Když bych dnes akcii prodal za 21 EUR a vyměnil do korun, dostal bych 21 * 25,500 = 535,5 CZK. V korunách jsem tedy utržil z této investice ztrátu.

Inflační riziko

Inflační riziko neboli riziko znehodnocení peněz je třeba zakalkulovat do hodnocení potenciální výnosnosti/ztrátovosti investice. Nepříznivý inflační vývoj může negativně ovlivnit vývoj investice, a to i pří růstu naší investice. Asi nejčastěji opomíjené riziko. Řada z nás, která má vysokou averzi k riziku volí často jako ochranu volných prostředků či investici produkty bankovních institucí. Bankovní produkty s výnosem např. 1% často žádný výnos nepřinášejí, pokud je v mezidobí inflace např. na úrovni 2%. Toto je dle našeho názoru nejvýznamnější riziko ze všech. Každá investice ho má a bude mít. Můžete investovat v korunách a nemít měnové riziko, můžete udělat investici do cenného papíru s přesně danou odkupní cenou na konci investice a eliminovat tak tržní riziko. Ale nikdy se nezbavíte rizika inflace. To bude vždy viset nad každou investicí.

Poznali jsme tři klíčová rizika. Samozřejmě existují ještě další, často spojená se specifickými instrumenty, do kterých investujeme. Nejčastější jsou spojená s investicemi do cenných papírů a patří mezi ně:

Riziko emitenta – investice do cenných papírů, zejména do dluhových cenných papírů, mohou být vystaveny nepříznivým změnám ve finančních či hospodářských podmínkách emitenta.

Riziko nedostatečné likvidity – spočívající ve skutečnosti, že určitý cenný papír nebude možné zpeněžit za požadovanou cenu nebo nebude možné koupit či prodat cenný papír v požadované době.

Riziko vypořádání – vyplývá z možnosti selhání protistrany při vypořádání transakce. Může tedy nastat situace, kdy protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě.

Riziko zahraniční jurisdikce – v případě nákupu investičního nástroje je třeba zohlednit, podle jakého práva se bude řešit případný soudní spor. Pokud se dostaneme do situace, že budeme muset řešit nějaký spor, může být řešení podle jiného práva než českého výrazně komplikované a drahé.

Ale ať vás při prvním díle moc nestrašíme. Pro naše další kroky si postačí zapamatovat, že jsou tři základní důležitá rizika, na která bychom měli pamatovat, a to tržní, měnové a inflační.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *