WARREN BUFFETT

Buffett (1930) je s odhadovaným majetkem 42 miliard dolarů 3. nejbohatším mužem na světě. Přesto se Bufett příliš nezměnil, stále žije ve stejném domě, který koupil před 50 lety za 31.500 dolarů. Warren Buffet zůstane jednou provždy zapsán jako neúspěšnější investor 20. století.

Stejně jako jeho mentor Graham je Buffett modelem pro konzervativní zdravý kapitalismus založený na známých hodnotách, bez sympatií k rychlým penězům.  Buffett a Graham považují investice za něco, co je v protikladu se spekulacemi. Pokud znamená investice metodické jednání, trpělivost, sebeovládání a vyřazení emocí, které jsou největším nepřítelem investora, pak spekulace je honba za krátkodobými zisky ve světě rychlých peněz.

Buffett byl už zprvopočátku opravdový podnikatel. Už když mu bylo šest začal obchodovat s plechovkami Coca Coly a svou první akcii si koupil, když mu bylo jedenáct. Prodal ji se ziskem, ale pokud by vydržel déle, byl by zisk býval větší, což byla okamžitě důležitá lekce v trpělivosti při investování. V pubertě nakoupil (a pronajímal) pozemky a instaloval hrací automaty, takže si nashromáždil 10.000 dolarů, už když vycházel ze školy (dnes jistě více než 100.000 dolarů).

Rozhodujícím okamžikem bylo, když Buffett, který už přečetl všechno, co se číst dalo, získal kopii Grahamova “Inteligentního investora”. Ihned přešel na Grahamovo učení a zapsal se na Kolumbijskou universitu, kde se stal Grahamovým nejznamenitějším studentem.

Později začal pro Grahama také pracovat, ale už brzy začal podnikat sám v partnerství, které přinášelo až do konce (1969) výnos 29,5 % za rok, zatímco Dow Jones ve stejném období vykazoval výnos pouze 7,4 %. Svůj nos na oceňovaní společností dovedl k dokonalosti prostřednictvím společnosti Berkshire Hathaway (bývalý textilní podnik), holdingové společnosti, která má podíl v jiných podnicích (v současnosti více než v sedmdesáti). Také zde dosáhl fenomenálního výsledku 24 % ročně v průběhu období trvajícího 32 let.

Warren Buffet se řídí dvěma pravidly:

Pravidlo č.1 je nikdy nepřijít o peníze. Pravidlo č.2 je nikdy nezapomenout pravidlo číslo jedna.

Buffett, na rozdíl od Grahama, nenapsal knihu, která by jeho investiční metodu vysvětlila. To ovšem neznamená, že nemáme vůbec nic. Máme přece roční zpravodaj společnosti Berkshire Hathaway. Navíc máme také knihu „Buffettologie“ (“Buffettology”), kterou napsala Mary Buffettová, Warrenova dcera. Co z této knihy můžeme vyčíst?

Buffetovi se líbí:

• Společnosti, které vyrábí produkty, jež se rychle opotřebovávají nebo jsou rychle spotřebovány, jako zubní pasty a žiletky.

• Služby, které se opakují, jako jsou kabelové sítě nebo lokální noviny (v době, kdy média ještě nebyla tolik rozdrobena), ale dobře zde skórují také společnosti vydávající kreditní karty.

• Společnosti se schopností absorbovat zvýšené náklady růstem cen, neboť to ochraňuje ziskovou marži.

• Společnosti, které se nemusí dopouštět velkých kapitálových výdajů.

• Společnosti se silným managementem, nikoliv však takové, které jsou závislé na oslnivě úspěšné osobě. (Bylo by zajímavé v této souvislosti vědět, co si Buffett myslel o firmě Apple pod vedením Steva Jobse. Samotnou společnost Apple považuje za příliš obtížnou pro pochopení, a proto i příliš riskantní).

• Společnosti, které kupují zpět své vlastní akcie. Toto je známkou toho, že samo vedení pohlíží „Buffettovským způsobem“ na vlastní společnost a vidí ji jako skvělou investici.

Toto jsou převážně subjektivní aspekty investic, jaké jsou však ty objektivní:

Návratnost vlastního kapitálu (ROE) za posledních 10 let > 15%
10letá dynamika růstu zisku na akcii / nerozdělený zisk za uplynulých 10 let > 12%
Volný peněžní tok > 0
Dluh < 5x roční zisk
Zisk roste stabilně

Buffett prchá, pokud je volný peněžní tok negativní. Zvláště když jde o firmy, které musí mnoho investovat, aby se udržely. Od nich dává ruce pryč.

Pokud společnost splňuje tato první kritéria, pak je nutné najít odpověď na další důležitou otázku. Jaká je vnitřní hodnota firmy? Jde o budoucí hodnotu, neboli složenou rentabilitu investice, jež se počítá pro budoucích 10 let. Tato metoda je známá jako výpočet diskontovaného peněžního toku neboli DCF metoda. Zde leží kritický bod, protože takový výpočet naznačuje, že Buffett přibližně ví, jakou hodnotu bude mít daná společnost za deset let!

Buffett používá dva ukazatele, aby odhadl, jakou hodnotu bude mít společnost za deset let:

1. Vývoj rentability vlastního kapitálu

2. Vývoj zisku na akcii

Všechny tyto Buffettovy myšlenky můžeme v praxi převést do celé řady kritérií, jež musí společnosti splňovat, aby mohly nosit razítko „Buffettova akcie“. Abychom zjistili, zda tato kritéria porazí trh, musíme změřit výkon portfólia s těmito vybranými vlastnostmi:

Zisk na akcii > 0
Zisk na akcii za uplynulých deset let stabilní růst
Dlouhodobý dluh nejlépe < 2x zisk                  nikdy > 5 x zisk
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) za uplynulých 10 let > 15%
Rentabilita aktiv (ROA) (cizí majetek + vlastní majetek) > 12%
Společnost nesmí být závislá na velkých kapitálových výdajích
Volný peněžní tok > 0
(Zisk uplynulého roku po zdanění – zisk před 10 lety po zdanění) / celkový nerozdělený zisk > 15%

Počáteční výnos (zisk na akcii se vydělí kurzem akcie) musí být vyšší než výnos z desetiletých státních dluhopisů. Netřeba dodávat, že dnes díky nízké výnosnosti státních dluhopisů toto kritérium ztrácí mnoho ze své selektivní hodnoty.

Očekávaná rentabilita vlastního kapitálu po výplatě dividendy. Výpočet se skládá z vícero kroků, ve kterých se nejprve stanoví průměrná rentabilita vlastního kapitálu za uplynulých deset let opravena o průměrný výnos z dividendy za uplynulých deset let (dividenda jde na úkor růstu vlastního kapitálu). Poté se provede projekce příštích deseti let, u které se k výpočtu budoucí hodnoty (FV, ´future value´, tj. vlastní kapitál na akcii za 10 let) použije právě vypočtená očekávaná rentabilita vlastního kapitálu po výplatě dividendy; jako základ se použije momentální vlastní kapitál na akcii (PV, tj. ´present value´). Následně se FV převede na budoucí výnos na akcii, a to vynásobením průměrnou desetiletou rentabilitou vlastního kapitálu. Ještě jste se neztratili? Existuje dost velká šance, že jste to mezitím vzdali, ale ještě nejsme hotovi. Budoucí výnos na akcii se pak využije pro odhad budoucí ceny akcie, a to prostřednictvím odhadu poměru budoucí cena akcie/zisk, vynásobeného budoucím výnosem na akcii, který již máme. Jako budoucí výnos na akcii se bere jednoduše průměr posledních deseti let. Opravte to ještě o budoucí dividendy a dostanete budoucí cenu akcie s dividendou. Teď můžete konečně vypočítat budoucí očekávaný výnos, a to konfrontací současného a budoucího kurzu akcie (plus celková očekávaná dividenda) a zpětným dopočítáním poslední hodnoty. Buffett chce výnos nad 15 %, ale raději má ještě mnohem vyšší. Výnos 22 % považuje za fantastický. Ve výjimečných případech se nakupují i společnosti s nižším výnosem (jako například kdysi McDonald´s s výnosem 12,6 %).

Musí to však být vždy nad 12 %, nižší hodnota je pro Buffetta nepřijatelná. Podobně složitý postup (kterého vás ovšem ušetříme) se používá k odhadu budoucího růstu zisku na akcii. I zde platí, že musí být v každém případě nad 12 %, raději však vyšší než 15 % a v nejlepším případě nad 22 %. Tyto dvě metody se pak také posuzují dohromady a znovu zde platí stejná kritéria, nikdy pod 12 %, výjimečně pod 15 % a nejlépe 22 % či výše.

Aktuální investice Warrena Buffeta:

Jak jistě víte, muž, o kterém mluvíme, stále ještě investuje prostřednictvím své holdingové společnosti Berkshire Hathaway. A protože nové nákupy se musí zaznamenávat, můžeme tak zjistit, kam Warren investuje. Například na webových stránkách gurufocus.com můžete snadno sledovat, které akcie Buffett nakupuje. Využijte to ku svému prospěchu. The Financial Times vytvořil pro Buffettovy milovníky přednastavený filtr akcií. Prostřednictvím stejné webové adresy http://markets.ft.com/screener/predefinedScreens.asp jsou z globální databáze 38.000 akcií vybrány ty, které splňují většinu z kritérií, které Buffett používá. Prostřednictvím těchto stránek můžete také vidět, která kritéria to přesně jsou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *